ОДЛУКА О СЕДМОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗОНИРАЊУ И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИМ УПРАВЉА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ ОБРЕНОВАЦ

У Одлуци о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 49/2010, 4/2012, 82/2018, 23/2021, 119/21 и 32/2022) висине закупнина утврђене...

ОДЛУКА О ЗОНИРАЊУ И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПА

 На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висина закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист града Београда бр. 49/2010, 4/2012, 55/2012, 82/2018, 23/2021 и 119/2021 и 32/2022) утврђене су...