На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висина закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист града Београда бр. 49/2010, 4/2012, 55/2012, 82/2018, 23/2021 и 119/2021 и 32/2022) утврђене су закупнине и то:  


 Одлука о седмој измени Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновацж

[wpyog-document id=6]

[wpyog-document id=7]