У Одлуци о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 49/2010, 4/2012, 82/2018, 23/2021, 119/21 и 32/2022) висине закупнина утврђене табелом у члану 5 мењају се и гласе:

За зидани пословни простор:

Почетни износи закупнина одређује се у дин/mмесечно у зависности од зоне у којој се зидани пословни простор налази према делатностима која се у њему обавља:

 дин/mмесечно без ПДВ
 З О Н Е
ВРСТЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРАЕкстраПрваДруга
А) Канцеларије за области образовања, привреде, здравства, науке и културе, социјалне заштите, политичке странке, удружења грађана и остале делатности442,00353,00310,00
Б) Канцеларије за удружења грађана Канцеларије за хуманирне организације које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, парламентарне политичке странке које пословни простор не користе за стицање прихода, добровољне организације које учествују у спасилачким акцијама, као и удружења која остварују сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у областима од значајаза одбрану или која негују традицију ослободилачких ратова Србије34,0031,00
В) Магацини  274,00247,00
Г) Локали за трговинску делатност442,00353,00310,00
Д) Делатности старих заната израда народних одела, бачви, каца, дугмета, дрвомоделарски и дуборезачки занати, корпарско – плетарски занати, израда ужади, ткачки занат, вуновлачарски, јорганџијски, котларско – казанџијски занати, сарачки, ћурчијски, обућарски и воскарски занати као и производња сода – воде221,0035,0030,00
Ђ) Атељеи сликарски и вајарски442,00353,00310,00
Е) Банкомати  10.949,0010.264,008.896,00
Ж) Производне хале  353,00310,00

За пословни простор на Отвореном тржном центру:

Почетни износи закупнина одређује се у дин/mмесечно у зависности од типа пословног простора у Отвореном тржном центру:

 ТИП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРАдин/mмесечно без ПДВ
1. Локација за постављање типског киоска (рентирано место)883,00
2. Тезга или киоск постављен на рентирано место1619,00
3. Пословни простор унутар хале144,00

Преузмите Одлуку о зонирању и утврђивању висина закупнина:

[wpyog-document id=8]