У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члан 71., Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац ставља на увид јавности усвојене годишње програме пословања, њихове измене и допуне, тромесечне, полугодишње и годишње извештаје о реализацији годишњих програма пословања и остале информације од значаја за јавност.

Годишњи програм пословања са финансијским планом ЈП „Пословни простор“ Обреновац за 2022. годину

Програм коришћења средстава буџета опредељених по основу субвенција оснивача ЈП Пословни простор Обреновац за 2022. годину


I измена и допуна годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП „Пословни простор“ Обреновац за 2022. годину

II измена и допуна годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП „Пословни простор“ Обреновац за 2022. годину

III измена и допуна годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП „Пословни простор Обреновац за 2022. годину


Тромесечни извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања ЈП Пословни простор Обреновац за период јануар – март 2022.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања ЈП Пословни простор Обреновац за период јануар – јун 2022.

Полугодишњи извештај о реализацији програма пословања ЈП Пословни простор Обреноац за период 01.01.2022. – 30.06.2022.