За издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :


1. МЗ Ртари, улица Савска број 82, површине 53,31 m2

Пословни простор се даје за све намене.

Преузмите комплетан текст огласа:

[wpyog-document id=5]

Оглас остаје отворен 8 дана од 30.11.2022. год., закључно са 07.12.2022. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац