ДОБРОДОШЛИ

Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац је основано од стране градске општине Обреновац у циљу обезбеђивања трајног обављања делатности управљања и одржавања пословних зграда и пословног простора у јавној својини града Београда чији је корисник градска општина Обреновац, као и ради обављања других делатности од општег интереса за градску општину Обреновац које нису поверене другим јавим предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац

Претежна делатност предузећа је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.     

НАЈНОВИЈИ ОГЛАСИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ ОБРЕНОВАЦ
СА СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА