У складу са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016), члан 71., Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац ставља на увид јавности усвојене годишње програме пословања, њихове измене и допуне, тромесечне, полугодишње и годишње извештаје о...