Извештаји о пословању ЈП Пословни простор Обреновац за 2022. годину

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члан 71., Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац ставља на увид јавности усвојене годишње програме пословања, њихове измене и допуне, тромесечне, полугодишње и...