ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1Д/20

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 05-1069/20 од 25.05.2020. године, Јавно предузеће „Пословни простор“...

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА 30.11.2022. ДО 07.12.2022.

За издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то : 1. МЗ Ртари, улица Савска број 82, површине 53,31 m2 Пословни простор се даје за све намене. Преузмите комплетан текст огласа: МЗ Ратари 53 Оглас...

Извештаји о пословању ЈП Пословни простор Обреновац за 2022. годину

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члан 71., Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац ставља на увид јавности усвојене годишње програме пословања, њихове измене и допуне, тромесечне, полугодишње и...

ОДЛУКА О СЕДМОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗОНИРАЊУ И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИМ УПРАВЉА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ ОБРЕНОВАЦ

У Одлуци о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 49/2010, 4/2012, 82/2018, 23/2021, 119/21 и 32/2022) висине закупнина утврђене...

ОДЛУКА О ЗОНИРАЊУ И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПА

 На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висина закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист града Београда бр. 49/2010, 4/2012, 55/2012, 82/2018, 23/2021 и 119/2021 и 32/2022) утврђене су...