КОНТАКТ

Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр.2, спрат 1 , 11500 Обреновац Србија

Телефон: +381 11 8727-740, 8721-547

Факс: +381 11 8727-740, 8721-547

Веб-сајт: www.poslovniprostorobrenovac.rs

МАПА